Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-config - Programma om de configuratie van APT op te vragen

SAMENVATTING

    apt-config [--empty] [--format '%f "%v";%n'] [-o=configuratietekenreeks]
         [-c=configuratiebestand] {shell | dump | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

    apt-config is een intern programma dat door verschillende onderdelen van de APT-suite
    gebruikt wordt om op een consistente wijze configuratiemogelijkheden te bieden. Het maakt
    gebruik van het hoofdconfiguratiebestand /etc/apt/apt.conf op een manier die scripts
    toelaat om er handig gebruik van te maken.

    Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's
    gebruikt worden.

    shell
      Men gebruikt shell om in een shell-script configuratie-informatie op te vragen.
      Argumenten worden in paren opgegeven. Het eerste argument is een shell-variabele en
      het tweede de configuratiewaarde waarnaar gezocht moet worden. De uitvoer bestaat uit
      een lijst shell-opdrachten waarin elke gevonden waarde aan een variabele toegekend
      wordt. In een shell-script moet het als volgt gebruikt worden:

        OPTS="-f"
        RES=`apt-config shell OPTS MyApp::options`
        eval $RES
      Dit zal aan de shell-omgevingsvariabele $OPTS de waarde toekennen van MyApp::options
      met een standaard van -f.

      Achter het configuratie-item mag een /[fdbi] staan. f levert een bestandsnaam op, d
      een map, b geeft de terugkeerwaarde true of false en i geeft een geheel getal als
      terugkeerwaarde. Elke terugkeerwaarde wordt intern genormaliseerd en gecontroleerd.

    dump
      Enkel de inhoud van de configuratieruimte weergeven.

OPTIES

    Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de
    omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u
    instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-,
    --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

    --empty
      Opties met een lege waarde opnemen. Dit is de standaard. Gebruik dus --no-empty om ze
      uit de uitvoer te verwijderen.

    --format '%f "%v";%n'
      Definieert de uitvoer van elke configuratie-optie. %t wordt vervangen door zijn eigen
      naam, %f door zijn volledige hiƫrarchische naam en %v door zijn waarde. Gebruik
      hoofdletters, en als in de waarde speciale tekens voorkomen, worden ze gecodeerd om er
      voor te zorgen dat die waarde bijvoorbeeld veilig gebruikt kan worden in een
      tekenreeks binnen aanhalingstekens zoals bepaald door RFC822. Voorts zal %n vervangen
      worden door een nieuwe regel en %N door een TAB. Om een % weer te geven gebruikt men
      %%.

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

ZIE OOK

    apt.conf(5)

DIAGNOSTIEK

    apt-config geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal
    getal 100 in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt