Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt - commandoregelinterface

SAMENVATTING

    apt [-h] [-o=configuratietekenreeks] [-c=configuratiebestand] [-t=doelrelease]
      [-a=architectuur] {list | search | show | update |
      install pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... | remove pakket... |
      upgrade | full-upgrade | edit-sources | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

    apt biedt een hogere commandoregelinterface voor het systeem van pakketbeheer. Het is
    bedoeld als een interface voor de eindgebruiker en standaard gebruikt het sommige opties
    op een manier die, vergeleken met meer gespecialiseerde APT-hulpmiddelen zoals apt-get(8)
    en apt-cache(8), beter aangepast is aan interactief gebruik.

    Ook de man-pagina is, in grote mate gelijk apt zelf, bedoeld als een interface voor de
    eindgebruiker. In die hoedanigheid vermeldt ze enkel de meest gebruikte commando's en
    opties. Deels is dit om niet op verschillende plaatsen met dezelfde informatie te komen en
    deels om te vermijden dat de lezer overstelpt zou worden door een overvloed aan opties en
    details.

    update (apt-get(8))
      update wordt gebruikt om pakketinformatie op te halen vanuit alle ingestelde
      pakketbronnen. Andere commando's werken met deze gegevens om bijvoorbeeld
      opwaarderingen van pakketten uit te voeren of om informatie op te zoeken en weer te
      geven over alle pakketten die beschikbaar zijn voor installatie.

    upgrade (apt-get(8))
      upgrade wordt gebruikt om voor alle pakketten die momenteel op het systeem
      geïnstalleerd zijn, de opwaarderingen te installeren die beschikbaar zijn in de
      pakketbronnen die in het bestand sources.list(5) geconfigureerd werden. Nieuwe
      pakketten zullen geïnstalleerd worden als dat noodzakelijk is om aan vereisten te
      voldoen, maar geïnstalleerde pakketten zullen nooit verwijderd worden. Indien de
      opwaardering van een pakket vereist dat een geïnstalleerd pakket verwijderd wordt, zal
      de opwaardering voor dat pakket niet uitgevoerd worden.

    full-upgrade (apt-get(8))
      full-upgrade vervult de functie van upgrade, maar zal ook momenteel geïnstalleerde
      pakketten verwijderen als dat nodig is om het systeem volledig op te waarderen.

    install, reinstall, remove, purge (apt-get(8))
      Voert de gevraagde actie uit op een of meer pakketten die opgegeven werden aan de hand
      van een regex(7), een glob(7) (expansie) of een exacte pakketnaam. De gevraagde actie
      kan voor een specifiek pakket gewijzigd worden door aan de naam van dat pakket een
      plusteken (+) toe te voegen als dat pakket geïnstalleerd moet worden of een minteken
      (-) als het verwijderd moet worden.

      Een specifieke versie van een pakket kiezen voor installatie kan door de pakketnaam te
      laten volgen door een gelijkheidsteken (=) en de te selecteren versie van het pakket.
      Anderzijds kan de versie uit een specifieke distributie geselecteerd worden door de
      pakketnaam te laten volgen door een slash en de codenaam buster, bullseye, sid ...) of
      de suitenaam ervan (stable, testing, unstable). Als om aan dit verzoek te kunnen
      voldoen, vereisten geïnstalleerd moeten worden, zullen de daarvoor geselecteerde
      versies ook uit deze release afkomstig zijn.

      Bij het verwijderen van een pakket worden alle verpakte gegevens verwijderd, maar de
      meestal kleine (aangepaste) gebruikersconfiguratiebestanden worden op het systeem
      achtergelaten voor het geval de verwijdering per ongeluk plaats vond. In dat geval
      volstaat het om een installatieverzoek uit te vaardigen voor het per ongeluk
      verwijderde pakket om zijn vroegere functionaliteit te herstellen. Daarentegen kunt u
      van deze restanten afraken door het commando purge te gebruiken, zelfs bij reeds
      verwijderde pakketten. Merk op dat dit geen enkele invloed heeft op eventuele gegevens
      of configuratie-instellingen die in uw thuismap opgeslagen zijn.

    autoremove (apt-get(8))
      autoremove wordt gebruikt om pakketten te verwijderen die automatisch geïnstalleerd
      werden om te voldoen aan de vereisten van andere pakketten en nu niet langer nodig
      zijn omdat de vereisten veranderden of omdat de pakketten die van die pakketten
      afhankelijk waren intussen verwijderd werden.

      U zou moeten nagaan of de lijst geen toepassingen bevat die u leren waarderen heeft,
      ook al waren ze ooit enkel geïnstalleerd als een vereiste voor een ander pakket. Een
      dergelijk pakket kunt u als handmatig geïnstalleerd markeren met apt-mark(8). Voor
      pakketten die u expliciet via install geïnstalleerd heeft, zal ook nooit voorgesteld
      worden om ze automatisch te verwijderderen.

    satisfy (apt-get(8))
      satisfy satisfies dependency strings, as used in Build-Depends. It also handles
      conflicts, by prefixing an argument with "Conflicts: ".

      Example: apt satisfy "foo, bar (>= 1.0)" "Conflicts: baz, fuzz"

    search (apt-cache(8))
      search kan gebruikt worden om in de lijst van beschikbare pakketten te zoeken naar de
      opgegeven regex(7)-term(en) en de gevonden overeenkomsten te tonen. Dit kan
      bijvoorbeeld nuttig zijn als u op zoek bent naar pakketten met een specifieke
      functionaliteit. Indien u op zoek bent naar een pakket dat een specifiek bestand
      bevat, gebruikt u best apt-file(1).

    show (apt-cache(8))
      Toont informatie over het/de opgegeven pakket(ten), onder meer welke zijn vereisten
      zijn, de installatie- en downloadgrootte, de broncode waarvan het pakket afkomstig is,
      de beschrijving van de inhoud van het pakket en nog veel meer. Het kan bijvoorbeeld
      nuttig zijn om die informatie te bekijken vooraleer u apt(8) toestaat om een pakket te
      verwijderen of bij het zoeken naar nieuw te installeren pakketten.

    list (werk-in-uitvoering)
      list is min of meer vergelijkbaar met dpkg-query --list in die zin dat het een lijst
      van pakketten kan weergeven die aan bepaalde criteria beantwoorden. Het kent het
      gebruik van expansiepatronen (glob(7) patterns) voor het vergelijken van pakketnamen
      en het ondersteunt opties om geïnstalleerde (--installed), opwaardeerbare
      (--upgradable) of alle beschikbare (--all-versions) versies weer te geven.

    edit-sources (werk-in-uitvoering)
      edit-sources laat u toe uw sources.list(5)-bestanden te bewerken met de teksteditor
      van uw voorkeur terwijl het ook basale foutcontroles uitvoert.

HET GEBRUIK IN SCRIPTS EN VERSCHILLEN MET ANDER APT-GEREEDSCHAP

    Het commandoregelprogramma apt(8) werd ontworpen als een instrument voor de eindgebruiker
    en het is mogelijk dat het gedrag ervan verschilt naargelang de versie van het programma.
    Hoewel ernaar gestreefd wordt om de neerwaartse compatibiliteit niet te verbreken, wordt
    ze ook niet gegarandeerd als blijkt dat een aanpassing gunstig is voor interactief
    gebruik.

    Alle functionaliteit van apt(8) is ook beschikbaar via toepassingsspecifiek
    APT-gereedschap zoals apt-get(8) en apt-cache(8). apt(8) wijzigt enkel de standaardwaarde
    van sommige opties (zie apt.conf(5) en in het bijzonder het binaire toepassingsgebied). U
    zou er daarom de voorkeur aan moeten geven om in uw scripts deze commando's (met eventueel
    een aantal bijkomende opties) te gebruiken omdat die zoveel als mogelijk achterwaarts
    compatibel gehouden worden.

ZIE OOK

    apt-get(8), apt-cache(8), sources.list(5), apt.conf(5), apt-config(8), De APT
    Gebruikershandleiding in /usr/share/doc/apt-doc/, apt_preferences(5), de APT Howto.

DIAGNOSTIEK

    apt geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal getal 100
    in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEUR

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt