Provided by: deborphan_1.7.31_amd64 bug

NAAM

    orphaner - frontend voor deborphan

OVERZICHT

    orphaner [--help|--purge] [deborphan-opties]

BESCHRIJVING

    orphaner is een handige frontend voor deborphan. Met behulp van dialog of whiptail geeft
    het een lijst weer van verweesde pakketten. Pakketten kunnen  voor  verwijdering
    geselecteerd worden met apt-get, dat dan aangeroepen wordt om de taak te verrichten. Na de
    verwijdering wordt met deborphan een nieuwe lijst van verweesde pakketten opgemaakt. Het
    programma wordt beëindigd wanneer ofwel op `Afbreken' (`Cancel') gedrukt wordt, ofwel geen
    pakket voor verwijdering gemarkeerd werd.

    Nadat u een pakket verwijderde, worden alle nieuwe verweesde pakketten bovenaan de lijst
    weergegeven, met +++++ gescheiden van de oude lijst.

    Orphaner heeft ook nog twee andere knoppen: `Simuleer' (`Simulate') en `Help'. `Simuleer'
    maakt, zoals zijn naam suggereert, enkel een simulatie van de verwijdering en toont welke
    het resultaat zou zijn van een echte verwijdering. Zo kunt u zien welke pakketten daardoor
    verweesd zouden worden en kunt u deze selecteren en alle pakketten verwijderen met één
    aanroep van apt-get.

    `Help' toont u de status van het pakket, zoals dpkg -s dit aangeeft. Let op: uw selectie
    zal verloren gaan.

OPTIES

    --help Een korte hulptekst weergeven en afsluiten.

    --skip-apt
       Geen aanroep van apt-get uitvoeren, maar in plaats daarvan de apt-get commandoregel
       tonen.

    --purge
       apt-get remove aanroepen met de optie --purge.

    orphaner accepteert de meeste, maar niet alle opties die door deborphan geaccepteerd
    worden. Deze opties worden onveranderd doorgegeven aan deborphan en worden beschreven in
    de man-pagina van deborphan. De opties die niet geaccepteerd worden, betreffen de
    schakelopties voor het beheer van het keep-bestand en de schakelopties om de opmaak van de
    uitvoer aan te passen. Merk op dat een schakeloptie waarvoor een argument nodig is, als
    één argument moet opgegeven worden aan orphaner. Om bijvoorbeeld enkel de pakketten met de
    prioriteit optional en minder weer te geven, moet u --priority=optional opgeven (d.w.z.
    met het =-teken en niet met een spatie).

ZIE OOK

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8), editkeep(8)