Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    kill - wysyła sygnał do procesu

SKŁADNIA

    kill [opcje] pid [...]

OPIS

    Sygnałem wysyłanym przez kill domyślnie jest TERM. Opcja -l lub -L pozwala wyszczególnić
    dostępne sygnały. Szczególnie przydatne sygnały to m.in. HUP, INT, KILL, STOP, CONT i 0.
    Sygnały alternatywne można podać na trzy sposoby: -9, -SIGKILL lub -KILL. Ujemne wartości
    PID mogą być użyte do wybrania całych grup procesów (zob. kolumnę PGID w wyjściu polecenia
    ps). PID -1jest szczególny - oznacza wszystkie procesy z wyjątkiem procesów kill i init.

OPCJE

    pid [...]
       Wysyła sygnał do każdego podanego pid.

    sygnał
    -s sygnał
    --signal sygnał
       Określa rodzaj wysyłanego sygnału. Sygnał może być podany jako nazwa lub numer.
       Zachowanie sygnałów jest wyjaśnione na stronie podręcznika signal(7).

    -l, --list [sygnał]
       Wyszczególnia nazwy sygnałów. Ta opcja posiada opcjonalny argument, który zmieni
       numer sygnału na jego nazwę lub na odwrót.

    -L, --table
       Wyszczególnia nazwy sygnałów w formie tabelki.

    UWAGI Używana powłoka (interpreter wiersza poleceń) może posiadać wbudowane polecenie
       kill. W takim wypadku polecenie opisane tutaj będzie musiało być uruchomione jako
       /bin/kill, by ominąć konflikt nazw.

PRZYKŁADY

    kill -9 -1
       Zabija wszystkie procesy, które może zabić użytkownik.

    kill -l 11
       Tłumaczy liczbę 11 na nazwę sygnału.

    kill -L
       Wyszczególnia dostępne sygnały w formie tabelki.

    kill 123 543 2341 3453
       Wysyła domyślny sygnał, SIGTERM, do wszystkich tych procesów.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7), skill(1)

STANDARDY

    To polecenie jest zgodne z odpowiednimi standardami. Flaga -L jest specyficzna dla
    Linuksa.

AUTOR

    Albert Cahalan ⟨albert@users.sf.net⟩ napisał kill w 1999 roku, by zastąpić program z
    bsdutils, który nie był zgodny ze standardami. Wersja z util-linux może także działać
    poprawnie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres ⟨procps@freelists.org

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Michał Górny <zrchos+manpagespl@gmail.com> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  3.3.10
    oryginału.