Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

    alarm() prowadzi do dostarczenia procesowi wywołującemu sygnału SIGALRM po czasie seconds
    sekund.

    Jeśli seconds wynosi zero, wszystkie oczekujące alarmy są anulowane.

    W każdym przypadku, dowolny ustawiony wcześniej alarm() jest anulowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    alarm() zwraca liczbę sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu lub zero, gdy
    nie było wcześniej żadnego alarmu.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    alarm() i setitimer() dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji będą
    interferować z użyciem drugiej.

    Alarmy utworzone przez alarm() są zachowywane pomiędzy execve(2) i nie są dziedziczone
    przez dzieci utworzone fork(2).

    sleep(3) może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i
    sleep(3) jest kiepskim pomysłem.

    Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny
    okres czasu.

ZOBACZ TAKŻE

    gettimeofday(2), pause(2), select(2), setitimer(2), sigaction(2), signal(2), sleep(3),
    time(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.