Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fork - utworzenie procesu potomnego

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t fork(void);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    fork tworzy proces potomny, który różni się od procesu macierzystego jedynie swoimi
    numerami PID i PPID oraz tym, że w rzeczywistości użycie przez niego zasobów jest
    ustawione na 0. Blokady plików i oczekujące sygnały nie są dziedziczone.

    Pod Linuksem fork funkcja jest zaimplementowana za pomocą kopiowania stron pamięci przy
    zapisie, więc jedynymi mankamentami fork są czas i pamięć wymagane do powielenia tablic
    stron rodzica i utworzenia unikalnej struktury zadania dla potomka.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, w procesie macierzystym zwracany jest PID procesu potomnego, a w
    procesie potomnym zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 w kontekście rodzica, nie
    jest tworzony procesie potomny i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EAGAIN fork nie mógł zaalokować ilości pamięci wystarczającej do skopiowania tablic stron
       rodzica i dla struktury zadania dla potomka.

    ENOMEM fork nie potrafił zaalokować niezbędnych struktur jądra z powodu niedostatecznej
       ilości pamięci.

ZGODNE Z

    Funkcja fork jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKŻE

    clone(2), execve(2), vfork(2), wait(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 fork

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.