Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getsockname - pobranie nazwy gniazda

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>

    int getsockname(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    getsockname zwraca bieżącą nazwę name dla zadanego gniazda. Parametr namelen powinien być
    zainicjalizowany tak, aby podawał rozmiar obszaru wskazywanego  przez  name.  Po
    zakończeniu, zawiera on rzeczywisty rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.

    ENOTSOCK
       Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.

    ENOBUFS
       Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.

    EFAULT Parametr name wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getsockname pojawiła się w 4.2BSD). SVr4 dokumentuje dodatkowe kody
    błędów: ENOMEM i ENOSR.

UWAGA

    Trzeci argument getsockname jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak jest w BSD 4.*,
    libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t.
    Szkic standardu nie sostał jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera
    również socklen_t. Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

    bind(2), socket(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 getsockname

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.