Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ioctl - sterowanie urządzeniem

SKŁADNIA

    #include <sys/ioctl.h>

    int ioctl(int d, int request, ...);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja ioctl manipuluje na podległych jej parametrach urządzeń, do których dostęp odbywa
    się poprzez pliki specjalne. W szczególności, za pomocą żądań ioctl można kontrolować
    wiele właściwości operacyjnych specjalnych plików znakowych (np. terminali). Argument d
    musi być otwartym deskryptorem pliku.

    Drugi argument jest zależnym od urządzenia kodem polecenia. Trzeci argument jest
    pozbawionym typu wskaźnikiem do obszaru pamięci, tradycyjnie char *argp (pochodzi z okresu
    zanim void * stało się poprawne w C) i tak będzie nazywany w niniejszej dyskusji.

    Ioctl request zawiera w sobie zakodowaną informację czy argument jest parametrem
    wejściowym czy wyjściowym oraz rozmiar argp tego argumentu w bajtach. Makra i definicje,
    używane do przekazywania request do ioctl, znajdują się w pliku <sys/ioctl.h>.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zazwyczaj, po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero.  Niektóre ioctl-e używają
    zwracanej wartości jako parametru wyjściowego i zwracają wówczas pewną wartość nieujemną.
    Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF d nie jest prawidłowym deskryptorem.

    EFAULT argp wskazuje na niedostępny obszar pamięci.

    ENOTTY d nie jest związane z urządzeniem znakowym.

    ENOTTY Podane żądanie nie ma zastosowania dla obiektu, na który wskazuje deskryptor d.

    EINVAL request lub argp są nieprawidłowe.

CONFORMING TO

    Brak jednego standardu. Argumenty, zwracane wartości i semantyka ioctl(2) różnią się w
    zależności od sterownika urządzenia, którego dotyczą (wywołanie jest używane jako
    uniwersalne dla operacji, które nie dają się ładnie dopasować do uniksowego modelu
    strumieni we/wy). W ioctl_list(2) znajduje się lista wielu znanych wywołań ioctl. Funkcja
    ioctl pojawiła się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

    execve(2), fcntl(2), ioctl_list(2), mt(4), sd(4), tty(4)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 ioctl

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.