Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    kill - wysłanie sygnału do procesu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill(pid_t pid, int sig);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja systemowa kill może służyć do przesłania dowolnego sygnału do dowolnego procesu
    lub do dowolnej grupy procesów.

    Jeśli pid ma wartość dodatnią, to sygnał sig jest przesyłany do procesu pid.

    Jeśli pid jest równy 0, to sig jest przesyłany do wszystkich procesów należących do tej
    samej grupy, co proces bieżący.

    Jeśli pid jest równy -1, to sygnał jest przesyłany do wszystkich procesów, oprócz procesu
    nr 1 (init), szczegóły poniżej.

    Jeśli pid jest mniejszy niż -1, to sygnał jest przesyłany do wszystkich procesów
    należących do grupy procesów o numerze -pid.

    If sig jest równy 0, to nie jest przesyłany żaden sygnał, ale nadal jest wykonywana
    kontrola błędów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL Podano nieprawidłowy sygnał.

    ESRCH Pid lub grupa procesów nie istnieje. Należy zauważyć, że istniejący proces może
       być zombie, czyli procesem, który już popełnił samobójstwo, lecz jeszcze na niego
       nie zaczekano ( wait ).

    EPERM Proces nie ma uprawnień do wysłania sygnału do któregokolwiek z otrzymujących go
       procesów. Aby proces miał prawo wysłać sygnał do procesu pid musi on mieć
       uprawnienia  roota  albo  rzeczywisty  lub efektywny ID użytkownika procesu
       wysyłającego musi być równy rzeczywistemu ID lub zachowanemu set UID procesu
       otrzymującego  sygnał.  W przypadku sygnału SIGCONT wystarcza, aby procesy
       wysyłający i otrzymujący należały do tej samej sesji.

UWAGI

    Nie można wysyłać sygnału, dla którego nie ma zainstalowanego pogramu obsługi, do zadania
    numer 1, czyli procesu init. Zabezpiecza to przed przypadkowym załamaniem systemu.

    POSIX 1003.1-2001 wymaga, aby kill(-1,sig) wysyłało sig do wszystkich procesów, do których
    aktualny proces może go wysłać, za ewentualnym wyjątkiem pewnych, zdefiniowanych w
    implementacji, procesów systemowych. Linux pozwala procesowi wysłać sygnał do samego
    siebie, ale wywołanie kill(-1,sig) pod Linuksem nie powoduje wysłania sygnału do bieżącego
    procesu.

HISTORIA LINUKSA

    W różnych wersjach jądra, Linux wymusza różne reguły dotyczące uprawnień wymaganych od
    procesu nieuprzywilejowanego, aby mógł on wysłać sygnał do innego procesu. W jądrach od
    1.0 do 1.2.2 sygnał mógł być wysłany, gdy efektywny identyfikator użytkownika wysyłającego
    jest taki sam, jak odbierającego, lub gdy rzeczywisty  identyfikator  użytkownika
    wysyłającego jest taki sam, jak odbierającego. Od jądra 1.2.3 aż do 1.3.77, sygnał mógł
    być wysłany, gdy efektywny identyfikator użytkownika wysyłającego jest taki sam, jak
    efektywny lub rzeczywisty identyfikator użytkownika odbierającego. Obecne zasady, zgodnie
    z POSIX 1003.1-2001, zostały przyjęte w jądrze 1.3.78.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKŻE

    _exit(2), killpg(2), signal(2), tkill(2), exit(3), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 kill

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.