Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

SKŁADNIA

    #include <signal.h>

    int killpg(int pgrp, int sig);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    killpg wysyła sygnał sig do grupy procesów pgrp.  Lista synałów znajduje się w
    sigaction(2). Jeśli pgrp jest równe 0, to killpg wysyła sygnał do grupy procesów procesu
    wysyłającego.

    Proces wysyłający i członkowie grupy procesu muszą mieć ten sam efektywny ID użytkownika,
    lub wysyłający musi być superużytkownikiem. Jako szczególny przypadek, sygnał kontynucaji
    SIGCONT można wysłać dodowolnego procesu będącego potomkiem procesu bieżącego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyżlnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL sig nie jest prawidłowym numerem sygnału.

    ESRCH Nie znaleziono żadnego procesu w grupie określonej przez pgrp.

    ESRCH Podano zerową grupę, lecz proces wysyłający nie ma grupy procesów.

    EPERM Proces wysyłający nie jest superużytkownikiem, a niektóre z procesów docelowych
       mają inny efektywny ID użytkownika niż proces wysyłający.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja killpg pojawiła się pierwotnie w BSD4.0).

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), getpgrp(2), signal(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 killpg

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.