Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    nanosleep - zatrzymanie wykonywania na określony czas

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    nanosleep opóźnia wykonywanie programu przynajmniej o czas podany w *req. Funkcja może
    zakończyć się wcześniej, jeśli procesowi dostarczono sygnał. W tym wypadku zwraca -1,
    ustawia errno na wartość EINTR i zapisuje pozostały czas do do struktury wskazywanejj
    przez rem, o ile rem nie było równe NULL. Wartość *rem można wykorzystać do ponownego
    wywołania nanosleep i dokończenia zadanej pauzy.

    Do podawania interwałów czasowych z dokładnością nanosekundową, używana jest struktura
    timespec, zdefiniowana w <time.h>, a mająca postać

       struct timespec
       {
           time_t tv_sec;     /* sekundy */
           long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
       };

    Wartość pola nanosekund musi być w zakresie od 0 do 999 999 999.

    W porównaniu ze sleep(3) i usleep(3), nanosleep jest lepsze, gdyż nie wpływają na nie
    sygnały i jest zestandaryzowane przez POSIX. Ponadto daje lepszą rozdzielczość czasową i
    pozwala na łatwiejszą kontynuację uśpienia po przerwaniu przez sygnał.

BŁĘDY

    W wypadku błędu, lub wyjątku, nanosleep zwraca zamiast 0 wartość -1 i ustawia errno na
    jedną z następujących wartości:

    EINTR Pauza została przerwana nieblokowanym sygnałem, dostarczonym procesowi. Pozostały
       czas pauzy został zapisany do *rem, więc proces może łatwo wywołać ponownie
       nanosleep i dokończyć pauzę.

    EINVAL Wartość z pola tv_nsec nie była w zakresie 0 to 999 999 999 lub tv_sec było ujemne.

USTERKI

    Obecna implementacja nanosleep jest oparta o mechanizm zwykłego zegara w jądrze, którego
    rozdzielczość wynosi 1/HZ s (np., dla Linuksa/i386 10 ms i 1 ms dla Linuksa/Alpha).  Tak
    więc nanosleep przerywa wykonanie zawsze przynajmniej na zadany czas, choć może wznowić
    działanie programu do 10ms później niż podano. Z tej samej przyczyny, wartość zwracana w
    *rem przy pojawieniu się sygnału, jest zaokrąglana do wielokrotności 1/HZ s.

    Jako, że niektóre aplikacje wymagają bardziej dokładnych pauz (np. aby sterować sprzętem o
    krytycznych zależnościach czasowych), nanosleep może też dawać krótkie, bardzo dokładne
    pauzy. Jeśli proces podlega szeregowaniu zadań według polityki czasu rzeczywistego, takiej
    jak SCHED_FIFO czy SCHED_RR, to wtedy pauzy do 2 ms będą wykonywane jako oczekiwania
    zajętości (busy waits) z precyzją mikrosekundową.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (poprzednio POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    sleep(3), usleep(3), sched_setscheduler(2), timer_create(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 nanosleep

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.