Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    pause - oczekiwanie na sygnał

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int pause(void);

OPIS

    pause powoduje, że wołający proces (lub wątek) zasypia aż do chwili otrzymania sygnału,
    który albo spowoduje zakończenie procesu (wątku), albo wymaga wywołania przez niego
    funkcji przechwytującej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    pause() powraca tylko wtedy, gdy przechwycony zostanie sygnał i nastąpi powrót z funkcji
    przechwytującej ten sygnał. W takiej sytuacji pause() zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BŁĘDY

    EINTR przechwycono sygnał i nastąpił powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(2), select(2), signal(2), sigsuspend(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.