Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    time - pobranie czasu w sekundach

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    time_t time(time_t *t);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    time zwraca czas od 1 stycznia 1970r 00:00:00 GMT, mierzony w sekundach.

    Jeśli t nie jest równe NULL, to zwracana wartość jest również zapisywana w pamięci
    wskazywanej przez t.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku pomyślnego zakończenia, zwracana jest wartość liczbowa dla czasu w sekundach
    od Epoki. W przypadku błędu, zwracane jest ((time_t)-1) i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT t wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

UWAGI

    POSIX.1 definiuje liczbę sekund od Epoki jako wartość, które ma być interpretowana jako
    liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, obliczona jako różnica czasów UTC z
    wykorzystaniem uproszczonego wzoru, w którym ignorowane są sekundy przestępne, a wszystkie
    lata podzielne przez 4 są przestępne. Wartość ta nie jest tym samym, co rzeczywista liczba
    sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, gdyż istnieją sekundy przestępne oraz zegary nie
    muszą być synchronizowane z czasem standardowym. Ma to na celu spójną interpretację dla
    liczby sekund od Epoki; dodatkowe uzasadnienie można znaleźć w POSIX.1 Annex B 2.2.2.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    W BSD 4.3 wywołanie to jest przedawnione z uwagi na gettimeofday(2). POSIX nie określa
    żadnych sytuacji błędnych.

ZOBACZ TAKŻE

    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 time

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.