Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    umask - ustawia maskę tworzenia pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    mode_t umask(mode_t maska);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    umask ustawia maskę na maska & 0777.

    Maska jest wykorzystywana przez open(2) do nadawania nowoutworzonym plikom początkowych
    praw dostępu. W szczególności, prawa dostępu występujące w masce zostaną wyłączone
    spośród praw dostępu podanych w argumencie mode funkcji open(2) (zatem na przykład,
    domyślna wartość ogólnej maski, wynosząca 022 powoduje, że nowe pliki w typowym przypadku,
    gdy mode jest podane jako 0666, będą tworzone z prawami dostępu 0666 & ~022 = 0644 = rw-
    r--r--).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Ta funkcja systemowa zawsze kończy się pomyślnie i zwraca poprzednią wartość maski.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    creat(2), open(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 umask

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.