Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    abort - awaryjne zakończenie procesu

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

OPIS

    abort() najpierw odblokowuje sygnał SIGABRT, a następnie wysyła ten sygnał do procesu
    wywołującego (jakby wywołano raise(3). Skutkuje to nienormalnym zakończeniem procesu,
    chyba że sygnał SIGABRT został przechwycony i funkcja obsługi tego sygnału nie powraca
    (patrz longjmp(3)).

    Jeśli funkcja abort() powoduje zakończenie procesu, wszystkie otwarte strumienie są
    opróżniane i zamykane.

    Jeśli sygnał SIGABRT jest ignorowany lub przechwytywany przez funkcje obsługi, która
    powraca, to funkcja abort() zakończy proces. Aby to zrobić, przywróci domyślną procedurę
    obsługi SIGABRT i ponownie wyśle ten sygnał.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │abort()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, C89, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    gdb(1), sigaction(2), exit(3), longjmp(3), raise(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.