Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    bcmp - porównanie ciągów bajtów

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja bcmp() porównuje dwa ciągi bajtów s1 i s2, każdy o długości n bajtów. Jeśli są one
    identyczne, a w szczególności gdy n wynosi zero, to bcmp() zwraca 0. W przeciwnym razie
    zwraca wynik różny od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja bcmp() zwraca 0, jeśli sekwencje bajtów są identyczne, w przeciwnym wypadku zwraca
    wynik różny od zera.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │bcmp()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    4.3BSD.  This function is przestarzała (oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001): w nowych
    programach należy używać memcmp(3). POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji bcmp().

ZOBACZ TAKŻE

    memcmp(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), strncasecmp(3), strncmp(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.