Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

OPIS

    Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest poprawne nawet gdy
    oba obszary się pokrywają.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Brak.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │bcopy()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    4.3BSD.  This function is przestarzała (oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001): w nowych
    programach należy używać memcpy(3) lub memmove(3). Proszę zauważyć, że  kolejność
    pierwszych dwóch parametrów w memcpy(3) i memmove(3) jest odwrotna. POSIX.1-2008 usuwa
    opis funkcji bcopy().

ZOBACZ TAKŻE

    memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.