Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset -
    operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

    void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

    void bzero(void *s, size_t n);

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memfrob(void *s, size_t n);

    void *memmem(const void *needle, size_t needlelen,
          const void *haystack, size_t haystacklen);

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów niekoniecznie zakończonych znakiem null.
    Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na ich stronach podręcznika ekranowego.

UWAGI

    Funkcje bcmp(), bcopy() i bzero() są przestarzałe. Prosimy zamiast nich używać funkcji
    memcmp(), memcpy() i memset().

ZOBACZ TAKŻE

    bcmp(3), bcopy(3), bzero(3), memccpy(3), memchr(3), memcmp(3), memcpy(3), memfrob(3),
    memmem(3), memmove(3), memset(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2014-05-28                 BSTRING(3)