Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex ccosh(double complex z);
    float complex ccoshf(float complex z);
    long double complex ccoshl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny liczby zespolonej z.

    Funkcja cosinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

      ccosh(z) = (exp(z)+exp(-z))/2

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), cacosh(3), csinh(3), ctanh(3), complex(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-04-19                  CCOSH(3)