Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    clearenv - czyszczenie środowiska

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int clearenv(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    clearenv():
      /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

    Funkcja clearenv() czyści środowisko z wszystkich par nazwa-wartość i nadaje zewnętrznej
    zmiennej environ wartość NULL. Po tym wywołaniu nowe zmienne można dodać do środowiska za
    pomocą putenv(3) i setenv(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomyślnym zakończeniu, a wartość niezerową w przypadku
    błędu.

WERSJE

    Dostępne od glibc 2.0.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość       │
    ├───────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤
    │clearenv() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe const:env │
    └───────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘

ZGODNE Z

    Różne warianty Uniksa (DG/UX, HP-UX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for FORTRAN77).
    POSIX.1-1996 nie akceptował clearenv() ani putenv(3), ale zmienił zdanie i ujął te funkcje
    w wykazie w jednym z późniejszych wydań standardu (por. B.4.6.1). Jednakże, POSIX.1-2001
    dodaje jedynie putenv(3) i odrzuca clearenv().

UWAGI

    Na systemach na których clearenv() jest niedostępne, przypisanie

      environ = NULL;

    prawdopodobnie zrobi to samo.

    Funkcja clearenv() może być przydatna w aplikacjach dbających o bezpieczeństwo, które chcą
    dokładnie kontrolować środowisko przekazywane do programów wykonywanych za pomocą exec(3).
    Aplikacje mogą to uczynić zaczynając od wyczyszczenia środowiska, a następnie dodawania
    wybranych zmiennych środowiskowych.

    Proszę zauważyć, że głównych efektem działania clearenv() jest dostosowanie wartości
    wskaźnika environ(7); funkcja ta nie usuwa zawartości buforów zawierających definicje
    środowiska.

    Na  stronach podręcznika dla DG/UX i Tru64 jest napisane: Jeśli environ zostało
    zmodyfikowane przez cokolwiek innego niż funkcje putenv(3), getenv(3) lub clearenv(), to
    clearenv() zwróci błąd, pozostawiając niezmienione środowisko procesu.

ZOBACZ TAKŻE

    getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.