Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    closedir - zamknięcie strumienia katalogu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>

    #include <dirent.h>

    int closedir(DIR *dirp);

OPIS

    Funkcja  closedir() zamyka strumień katalogu powiązany z dirp. Pomyślne wywołanie
    closedir() zamyka także deskryptor pliku skojarzony z dirp. Po wywołaniu deskryptor
    strumienia katalogu dirp staje się niedostępny.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja closedir() w przypadku powodzenia zwraca zero. W razie wystąpienia błędu zwracane
    jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

    EBADF Nieprawidłowy deskryptor strumienia katalogu dirp.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │closedir() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), seekdir(3), telldir(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-08-08                CLOSEDIR(3)