Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    crypt, crypt_r - szyfrowanie danych i haseł

SKŁADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE    /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <unistd.h>

    char *crypt(const char *key, const char *salt);

    #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <crypt.h>

    char *crypt_r(const char *key, const char *salt,
           struct crypt_data *data);

    Proszę linkować z -lcrypt.

OPIS

    crypt to funkcja szyfrująca hasła. Opiera się ona na algorytmie Data Encryption Standard,
    z pewnymi modyfikacjami mającymi (między innymi) zapobiec próbom sprzętowego złamania
    klucza.

    Argument key to hasło wpisane przez użytkownika.

    Argument salt to łańcuch dwóch znaków z zestawu [a-zA-Z0-9./]. Ten łańcuch umożliwia
    kodowanie jednego hasła na 4096 różnych sposobów.

    Poprzez pobranie 7 najmniej znaczących bitów pierwszych ośmiu znaków łańcucha key tworzony
    jest 56-bitowy klucz. Ten klucz jest używany do zakodowania z góry ustalonego łańucha
    znaków (zwykle jest to łańcuch składający się z samych zer). Zwracana wartość wskazuje na
    zaszyfrowane hasło, serię 13 znaków ASCII (pierwsze dwa znaki reprezentują argument salt).
    Zwracana wartość wskazuje na statyczną daną, która jest nadpisywana przy każdym wywołaniu
    funkcji.

    Uwaga: Istnieje 2**56 czyli 7.2e16, możliwych wartości. Możliwe jest przeszukiwanie
    przestrzeni kluczy z użyciem komputerów z przetwarzaniem równoległym. Dostępne są
    programy, takie jak crack(1), przeszukujące obszar kluczy, które są często wykorzystywane
    przez ludzi jako hasła. Tak więc hasło nie powinno zawierać powszechnych wyrazów i nazw.
    Zalecane jest używanie programu passwd(1), który podczas zmiany lub wyboru hasła sprawdza,
    czy nie jest łatwe do złamania.

    Sam algorytm DES ma kilka wad, dlatego crypt() jest złym rozwiązaniem dla zastosowań
    innych niż autoryzacja za pomocą hasła. Jeśli planujesz wykorzystać crypt() dla celów
    kryptograficznych, nie rób tego. Zdobądź dobrą książkę o szyfrowaniu i jedną  z
    ogólnodostępnych bibliotek DES.

    crypt_r() jest wielodostępową wersją crypt(). Struktura wskazywana przez data jest używana
    do przechowywania wyniku i różnych wewnętrznych informacji. Oprócz przydzielenia pamięci
    dla tej struktury, funkcja wywołująca funkcję crypt_r() powinna przed jej pierwszym
    wywołanie ustawić data->initialized na zero.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W razie powodzenia zwracany jest wskaźnik do zaszyfrowanego hasła. W przypadku wystąpienia
    błędu, zwracana jest wartość NULL.

BŁĘDY

    EINVAL salt ma nieprawidłowy format.

    ENOSYS Funkcja  crypt() nie została zaimplementowana, prawdopodobnie ze względu na
       ograniczenia eksportowe Stanów Zjednoczonych.

    EPERM /proc/sys/crypto/fips_enabled ma niezerową wartość i próbowano użyć słabego typu
       szyfrowania, takiego jak DES.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość       │
    ├──────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
    │crypt()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:crypt │
    ├──────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
    │crypt_r() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe       │
    └──────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘

ZGODNE Z

    crypt(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. crypt_r() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

  Uwagi dotyczące biblioteki glibc
    Wersja glibc2 tej funkcji obsługuje dodatkowe algorytmy szyfrowania.

    Jeśli salt jest łańcuchem znaków zaczynającym się od "$id$", po którym następuje kolejny
    łańcuch znaków kończący się na "$", to:

       $id$salt$encrypted

    to zamiast używać DES, id określa używaną metodę kodowania, co wskazuje na sposób
    interpretacji pozostałej części zakodowanego hasła. Obsługiwane są następujące wartości
    id:

       ID | Metoda
       ────────────────────────────────────────────────
       1  | MD5
       2a | Blowfish (nie w głównym glibc; dodane
         | w kilku dystrybucjach Linuksa)
       5  | SHA-256 (od glibc 2.7)
       6  | SHA-512 (od glibc 2.7)

    Tak więc $5$salt$encrypted jest hasłem zakodowanym w SHA-256, a $6$salt$encrypted jest
    zakodowane w SHA-512

    "salt" oznacza do 16 znaków następujących po "$id$ w haśle. Zakodowana część łańcucha
    znaków hasła jest właściwym wyliczonym hasłem. Rozmiar tego łańcucha znaków jest stały:

    MD5   | 22 znaki
    SHA-256 | 43 znaki
    SHA-512 | 86 znaków

    Znaki w "salt" i "encrypted" są losowane ze zbioru [a-zA-Z0-9./]. W implementacjach MD5 i
    SHA cały key ma znaczenie (zamiast tylko pierwszych ośmiu znaków, jak to jest w przypadku
    DES).

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-08-08                  CRYPT(3)