Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    daemon - uruchamianie w tle

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int daemon(int nochdir, int noclose);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    daemon():
      Od glibc 2.21:
        _DEFAULT_SOURCE
      W glibc 2.19 i 2.20:
        _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
      Do glibc 2.19 włącznie:
        _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

    Funkcja daemon() jest przeznaczona dla programów, które chcą odłączyć się od sterującego
    nimi terminala i działać w tle jako demony systemowe.

    Jeśli argument nochdir będzie zerem, to daemon() zmieni bieżący katalog roboczy na katalog
    główny ("/"). W przeciwnym wypadku bieżący katalog roboczy nie jest zmieniany.

    Jeśli argument noclose będzie zerem, to daemon() przekieruje standardowe wejście,
    standardowe wyjście i standardową diagnostykę do /dev/null. W przeciwnym wypadku podane
    deskryptory plików nie są zmieniane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    (Ta funkcja rozwidla się i jeśli fork(2) się powiedzie, rodzic wykonuje _exit(2), tak, że
    dalsze błędy są widziane tylko przez potomka). W przypadku pomyślnego zakończenia,
    zwracane jest zero  Jeśli wystąpi błąd, daemon() zwróci -1 i ustawi errno na jeden z
    błędów określonych dla fork(2) i setsid(2).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │daemon() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Funkcja nie występuje w POSIX.1. Podobna funkcja pojawia się w systemach BSD. Funkcja
    daemon() po raz pierwszy pojawiła się w 4.4BSD.

UWAGI

    Implementacja w glibc może również zwrócić -1 gdy /dev/null istnieje, ale nie jest
    urządzeniem znakowym o oczekiwanych numerach głównym i pobocznym. W tym przypadku nie ma
    potrzeby ustawiania errno.

BŁĘDY

    Implementacja biblioteki C GNU dla tej funkcji została zapożyczona z BSD i nie korzysta z
    techniki  podwójnego rozwidlania (tzn. fork(2), setsid(2), fork(2)) koniecznej dla
    zapewnienia, że wynikowy proces demona nie jest liderem sesji. Zamiast tego, wynikowy
    demon jest liderem sesji. W systemach korzystających z semantyki Systemu V (np. Linux),
    oznacza to, że gdy demon otwiera terminal który nie jest jeszcze kontrolującym terminalem
    dla innej sesji, to ten terminal po cichu zostanie kontrolującym terminalem dla demona.

ZOBACZ TAKŻE

    fork(2), setsid(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.