Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fflush - wypróżnienie buforów strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fflush(FILE *stream);

OPIS

    Użyta na strumieniach wyjściowych funkcja fflush() wymusza zapis wszystkich danych
    buforowanych w przestrzeni użytkownika dla danego wyjścia lub aktualizację strumienia
    stream za pomocą należącej do niego funkcji zapisu.

    W przypadku strumieni wejściowych skojarzonych z plikami, po których można się przesuwać
    (na przykład pliki dyskowe, ale nie potoki czy terminale) fflush() usuwa wszelkie dane,
    które zostały odczytane z pliku, ale jeszcze nie zostały pobrane przez aplikację.

    Stan otwarcia strumienia nie jest zmieniany (tj. pozostaje on nadal otwarty).

    Jeśli argument stream jest równy NULL, to fflush() wypróżnia wszystkie otwarte strumienie
    wyjściowe.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana
    jest wartość EOF, a errno przyjmuje wartość wskazującą na rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EBADF stream nie jest otwartym strumieniem lub nie jest otwarty do zapisu.

    Funkcja fflush() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony
    określony dla write(2).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fflush() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C89, C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    POSIX.1-2001 nie określa zachowania podczas opróżniania strumieni wejściowych; zostało to
    opisane w standardzie POSIX.1-2008.

UWAGI

    Należy zauważyć, że fflush() opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane
    przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy
    zrzucić również bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZOBACZ TAKŻE

    fsync(2), sync(2), write(2), fclose(3), fopen(3), setbuf(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.