Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plików

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    long fpathconf(int filedes, int name);

    long pathconf(char *path, int name);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja fpathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla otwartego deskryptora
    pliku filedes.

    Funkcja pathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla pliku o nazwie path.

    Odpowiednie makra, zdefiniowane w <unistd.h>, są wartościami minimalnymi. Jeśli aplikacja
    chce korzystać z wartości, które mogą się zmieniać, to może wywołać fpathconf() lub
    pathconf(), które zwracają bardziej liberalne wyniki.

    Ustawianie jednej z poniższych stałych jako wartości name, zwraca następujące opcje
    konfiguracji:

    _PC_LINK_MAX
       zwraca maksymalną liczbę dowiązań do pliku. Jeśli filedes lub path odnoszą się do
       katalogu, to wartość dotyczy całego katalogu.  Odpowiadające temu makro to
       _POSIX_LINK_MAX.

    _PC_MAX_CANON
       zwraca maksymalną długość sformatowanej linii wejściowej, przy czym filedes lub
       path musi odnosić się do terminala. Odpowiadające temu makro to _POSIX_MAX_CANON.

    _PC_MAX_INPUT
       zwraca maksymalną długość linii wejściowej, przy czym filedes lub path musi odnosić
       się do terminala. Odpowiadające temu makro to _POSIX_MAX_INPUT.

    _PC_NAME_MAX
       zwraca maksymalną długość nazwy pliku w katalogu path lub filedes, jaką proces może
       utworzyć. Odpowiadające temu makro to _POSIX_NAME_MAX.

    _PC_PATH_MAX
       zwraca maksymalną długość względnej ścieżki, gdy path lub filedes jest katalogiem
       bieżącym. Odpowiadające temu makro to _POSIX_PATH_MAX.

    _PC_PIPE_BUF
       zwraca rozmiar bufora łącza komunikacyjnego (pipe), przy czym filedes musi odnosić
       się do FIFO lub łącza, a path musi odnosić się do FIFO. Odpowiadające temu makro to
       _POSIX_PIPE_BUF.

    _PC_CHOWN_RESTRICTED
       zwraca wartość niezerową jeśli wywołanie chown(2) nie może być zastosowane do tego
       pliku. Jeśli filedes lub path odnoszą się do katalogu, to dotyczy to wszystkich
       plików w tym katalogu. Odpowiadające temu makro to _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.

    _PC_NO_TRUNC
       zwraca  wartość  niezerową  jeśli dostęp do plików o nazwach dłuższych od
       _POSIX_NAME_MAX powoduje błąd. Odpowiadające temu makro to _POSIX_NO_TRUNC.

    _PC_VDISABLE
       zwraca wartość niezerową jeśli przetwarzanie znaków specjalnych może być wyłączone,
       przy czym filedes lub path muszą odnosić się do terminala.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli istnieje ograniczenie, to jest ono zwracane. Jeśli system dla danego zasobu nie ma
    ograniczenia, zwracane jest -1 a errno pozostaje niezmienione. Jeśli wystąpi błąd,
    zwracane jest -1 a ustawienie errno określa charakter błędu.

ZGODNE Z

    POSIX.1

UWAGI

    W danym katalogu mogą istnieć pliki o nazwach dłuższych niż wartość zwrócona dla name
    równego _PC_NAME_MAX.

    Niektóre ze zwracanych wartości mogą być olbrzymie, nie nadają się one do alokowania
    pamięci.

ZOBACZ TAKŻE

    getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 fpathconf

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.