Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fputwc, putwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fputwc() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc(3). Zapisuje szeroki
    znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, to zwraca WEOF. Jeśli wystąpi
    błąd konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF. W
    pozostałych przypadkach zwraca wc.

    Funkcja lub makro putwc() zachowuje  się  identycznie  jak  fgetwc().  Może  być
    zaimplementowane jako makro, więc może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz.
    Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fputwc() zwraca wc, jeśli nie wystąpił żaden błąd, lub WEOF w przeciwnym wypadku.
    W przypadku błędu ustawiane jest errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

    Oprócz zwykłych jest jeszcze

    EILSEQ Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodła się.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fputwc(), putwc() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zachowanie fputwc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest
    oczekiwanie,  że  fputwc()  faktycznie  zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą
    szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.