Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fputws() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs(3). Zapisuje do stream
    łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym przez ws, aż do kończącego szerokiego
    znaku null (L'\0'). Ten kończący znak null nie jest zapisywany do strumienia.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fputws() zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, lub -1, aby
    zasygnalizować wystąpienie błędu.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fputws() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zachowanie fputws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest
    oczekiwanie, że fputws()  faktycznie  zapisze  wielobajtową  sekwencję odpowiadającą
    szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKŻE

    fputwc(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.