Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);

    long ftell(FILE *stream);

    void rewind(FILE *stream);

    int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
    int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);

OPIS

    Funkcja fseek() ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia wskazywanego przez stream.
    Nową pozycję, określoną w bajtach, otrzymuje się, dodając offset bajtów do pozycji
    określonej przez whence. Gdy whence jest ustawione na SEEK_SET, SEEK_CUR lub SEEK_END,
    offset jest określany, odpowiednio, względem początku pliku, wskaźnika bieżącej pozycji
    lub końca pliku. Pomyślne wywołanie funkcji fseek() powoduje wyczyszczenie sygnalizatora
    końca pliku dla strumienia i wycofuje wszelkie efekty funkcji ungetc(3) dla tego samego
    strumienia.

    Funkcja  ftell()  pobiera  bieżącą wartość wskaźnika pozycji pliku dla strumienia
    wskazywanego przez stream.

    Funkcja rewind() ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia wskazywanego przez stream
    na początku pliku. Jest równoważna:

       (void) fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

    z tą różnicą, że jest również czyszczony wskaźnik błędu dla tego strumienia (zobacz
    clearerr(3)).

    Funkcje fgetpos() i fsetpos() stanowią alternatywne interfejsy równoważne z ftell() i
    fseek() (z whence ustawionym na SEEK_SET), służące odpowiednio do zachowania bieżącej
    wartości offsetu pliku w obiekcie wskazywanym przez pos i do ustawienia tej wartości na
    podstawie podanego obiektu. W niektórych systemach nieuniksowych obiekt fpos_t może być
    złożonym obiektem i powyższe funkcje mogą dawać jedyną przenośną możliwość zmiany pozycji
    strumienia tekstowego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja rewind() nie zwraca wartości. Przy pomyślnym zakończeniu, fgetpos(), fseek() i
    fsetpos() zwracają 0, a ftell() zwraca bieżący offset. W przeciwnym przypadku zwracane
    jest -1 i ustawiane jest errno, wskazujące na rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EBADF Podanego strumienia stream nie można pozycjonować.

    EINVAL Argument whence funkcji fseek() nie jest jednym z SEEK_SET, SEEK_END lub SEEK_CUR.
       Albo: wynikowe przesunięcie pliku będzie ujemne.

    Funkcje fgetpos(), fseek(), fsetpos() i ftell mogą również zawieść, ustawiając w errno
    dowolny z błędów określonych dla funkcji fflush(3), fstat(2), lseek(2) i malloc(3).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fseek(), ftell(), rewind(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │fgetpos(), fsetpos()    │            │     │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    lseek(2), fseeko(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.