Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ftime - zwraca datę i czas

SKŁADNIA

    #include <sys/timeb.h>

    int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

    Funkcja zwraca bieżący czas jako sekundy i milisekundy od początku epoki, 1970-01-01
    00:00:00 +0000 (UTC). Czas jest zwracany w strukturze tp, zadeklarowanej następująco:

      struct timeb {
        time_t     time;
        unsigned short millitm;
        short     timezone;
        short     dstflag;
      };

    time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą milisekund od chwili
    time sekund od początku epoki, timezone jest przesunięciem czasu dla lokalnej strefy
    czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich (z ujemnymi wartościami
    oznaczającymi wschód od Greenwich), a dstflag jest znacznikiem, który jeśli jeśli ma
    wartość niezerową, wskazuje, że w danej części roku obowiązuje lokalnie czas letni.

    POSIX.1-2001 mówi, że zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona, prosimy unikać
    zależenia od tych pól.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja zawsze zwraca 0. (POSIX.1-2001 określa, a niektóre systemy dokumentują, zwracanie
    -1 w przypadku błędu).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │ftime()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    4.2BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis ftime().

    Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy czas w sekundach,
    można używać time(2); gettimeofday(2) zwraca czas w mikrosekundach; clock_gettime(2)
    zwraca nanosekundy, lecz nie jest tak powszechnie dostępna.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Wczesne wersje glibc2 miały błąd i zwracały 0 w polu millitm; glibc 2.1.1 zachowuje się
    znowu poprawnie.

ZOBACZ TAKŻE

    gettimeofday(2), time(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.