Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

    size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb,
           FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fread() odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, ze
    strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

    Funkcja fwrite() zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, do
    strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca w pamięci wskazywanego przez
    ptr.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje fread() oraz fwrite(), jeśli się powiodą, zwracają liczbę faktycznie odczytanych
    lub zapisanych elementów. Ta liczba jest równa liczne przesłanych bajtów tylko wtedy, gdy
    size wynosi 1. Jeśli wystąpi błąd lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jest
    zmniejszona liczba elementów (lub zero).

    Funkcja fread() nie rozróżnia pomiędzy końcem pliku a błędem, należy w tym celu wywołać
    funkcję feof(3) oraz ferror(3).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fread(), fwrite() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.