Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *gcvt(double number, int ndigit, char *buf);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    gcvt():
      Od glibc 2.12:
        (_XOPEN_SOURCE >= 500) ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
          || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
          || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE
      Przed glibc 2.12:
        _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

    Funkcja gcvt() przekształca number na zakończony znakiem null łańcuch ASCII o minimalnej
    długości i zachowuje wynik w buf. Wynik będzie zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie
    F lub E opisanym w printf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja gcvt() zwraca adres łańcucha wskazywanego przez buf.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │gcvt()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji gcvt(), rekomendując
    używanie  zamiast  niej funkcji sprintf(3) (chociaż preferowane może być używanie
    snprintf(3)).

ZOBACZ TAKŻE

    ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  GCVT(3)