Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getenv - odczytanie zmiennej środowiska

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *getenv(const char *name);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja getenv() przeszukuje środowisko poszukując łańcucha pasującego do łańcucha
    wskazywanego przez name. Łańcuchy mają postać nazwa = wartość.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getenv() zwraca wskaźnik do wartości w środowisku lub NULL, gdy zmiennej nie
    znaleziono.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    putenv(3), setenv(3), clearenv(3), unsetenv(3), environ(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 getenv

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.