Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getipnodebyname, getipnodebyaddr, freehostent - określenie nazw i adresów sieciowych hosta

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    struct hostent *getipnodebyname(const char *name,
                int af, int flags,
                int *error_num);

    struct hostent *getipnodebyaddr(const void *addr,
                size_t len, int af,
                int *error_num);

    void freehostent(struct hostent *ip);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Te funkcje są przestarzałe. Zamiast nich należy używać getaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

    Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) zwracają nazwy i adresy hosta sieciowego.
    Wynik jest wskaźnikiem do struktury o następującej postaci:

    struct hostent {
        char  *h_name;
        char  **h_aliases;
        int   h_addrtype;
        int   h_length;
        char  **h_addr_list;
    };

    Funkcje te zastąpiły funkcje gethostbyname(3) i gethostbyaddr(3), które mogły udostępniać
    jedynie adresy należące do rodziny adresów sieciowych IPv4. Funkcje getipnodebyname(3) i
    getipnodebyaddr(3) mogą udostępniać adresy należące do wielu rodzin adresów sieciowych.

    W odróżnieniu od funkcji gethostby, funkcje te zwracają wskaźniki do pamięci przydzielonej
    dynamicznie.  Funkcja freehostent(3) służy do zwalniania przydzielonej dynamicznie
    pamięci, gdy wywołujący już nie potrzebuje struktury hostent.

  parametry getipnodebyname
    Funkcja getipnodebyname(3) wyszukuje adresy sieciowe hosta podanego w parametrze name.
    Parametr af może zawierać jedną z następujących wartości:

    AF_INET
       Parametr name wskazuje na adres IPv4 (w postaci czterech rozdzielonych kropkami
       liczb) lub na nazwę hosta sieci IPv4.

    AF_INET6
       Parametr name wskazuje na adres IPv6 (w postaci szesnastkowej) lub na nazwę hosta
       sieci IPv6.

    Parametr flags zawiera dodatkowe opcje.  Można podać więcej niż jedną opcję poprzez
    wykonanie na nich logicznego OR. flags powinno być ustawione na 0, gdy żadne opcje nie są
    potrzebne.

    AI_V4MAPPED
       Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 określa, że zapytanie ma dotyczyć adresów
       IPv4, a nie IPv6; adresy IPv4 będą odwzorowane na adresy IPv6.

    AI_ALL Ten znacznik użyty łącznie z AI_V4MAPPED określa, że zapytanie ma dotyczyć zarówno
       adresów IPv4, jak i IPv6. Znalezione adresy IPv4 zostaną odwzorowane na adresy
       IPv6.

    AI_ADDRCONFIG
       Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 oznacza, że dalsze zapytania dotyczące
       adresów IPv6 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie posiada adresu IPv6
       przydzielonego do któregoś z interfejsów sieciowych oraz, że dalsze zapytania
       dotyczące adresów IPv4 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie posiada adresu
       IPv4 przydzielonego do któregoś z interfejsów sieciowych. Znacznik ten może zostać
       użyty samodzielnie lub łącznie ze znacznikiem AI_V4MAPPED.

    AI_ALL Ten znacznik jest równoważny (AI_ADDRCONFIG | AI_V4MAPPED).

  parametry getipnodebyaddr
    Funkcja getipnodebyaddr(3) poszukuje nazwy hista, którego adres sieciowy jest podany w
    parametrze addr. Parametr af może mieć jedną z następujących wartości:

    AF_INET
       Parametr addr wskazuje na strukturę struct in_addr; len musi mieć wówczas wartość
       sizeof(struct in_addr).

    AF_INET6
       Parametr addr wskazuje na strukturę struct in6_addr; len musi mieć wówczas wartość
       sizeof(struct in6_addr).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Gdy wystąpi błąd, zwrócony zostanie wskaźnik NULL a error_num będzie zawierać kod błędu
    według następującej listy:

    HOST_NOT_FOUND
       Nie znaleziono nazwy lub adresu sieciowego hosta.

    NO_ADDRESS
       Serwer DNS rozpoznał adres sieciowy lub nazwę hosta, ale nie zwrócił odpowiedzi.
       Może się to zdarzyć, gdy host posiada jedynie adresy IPv4, a zapytanie dotyczyło
       jedynie informacji o IPv6, lub odwrotnie.

    NO_RECOVERY
       Serwer DNS zwrócił błąd trwały.

    TRY_AGAIN
       Serwer DNS zwrócił błąd tymczasowy. Może następnym razem bedzie więcej szczęścia.

    W przypadku pomyślnego wyniku zapytania zwraca ny jest wskaźnik do struktury hostent
    zawierającej następujące pola:

    h_name Oficjalna nazwa tego hosta.

    h_aliases
       Tablica wskaźników do nieoficjalnych aliasów tego samego hosta.  Tablica jest
       zakończona wskaźnikiem NULL.

    h_addrtype
       Kopia parametru af funkcji getipnodebyname(3) lub getipnodebyaddr(3). h_addrtype
       będzie równe AF_INET, gdy parametr af był równy AF_INET. h_addrtype będzie równe
       AF_INET6, gdy parametr af był równy AF_INET6.

    h_length
       Będzie  równe  sizeof(struct in_addr), gdy h_addrtype jest równe AF_INET a
       sizeof(struct in6_addr), gdy h_addrtype jest równe AF_INET6.

    h_addr_list
       Tablica zawierająca jeden lub więcej wskaźników do struktur adresów sieciowych
       danego hosta. Tablica jest zakończona wskaźnikiem NULL.

UWAGI

    Funkcje te były obecne w glibc 2.1.91-95, ale zostały ponownie usunięte. Wspierają je
    niektóre systemy uniksopodobne, lecz wszystkie traktują te funkcje jako niezalecane.

ZGODNE Z

    RFC 2553.

ZOBACZ TAKŻE

    getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet_ntop(3), inet_pton(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 getipnodebyname

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.