Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczytanie wpisu dotyczącego
    sieci

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct netent *getnetent(void);

    struct netent *getnetbyname(const char *name);

    struct netent *getnetbyaddr(uint32_t net, int type);

    void setnetent(int stayopen);

    void endnetent(void);

OPIS

    Funkcja getnetent() odczytuje następny wpis z bazy danych sieci i zwraca strukturę netent
    zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest
    otwierane, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja getnetbyname() zwraca strukturę netent zawierającą ten wpis z bazy danych, który
    odpowiada sieci name.

    Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturę netent zawierającą ten wpis z bazy danych, który
    odpowiada sieci o numerze net rodzaju type. Argument net musi być w porządku bajtów
    lokalnego komputera (host byte order).

    Funkcja setnetent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik kolejnego wpisu
    na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowy, to połączenie do bazy danych nie będzie
    zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getnet*().

    Funkcja endnetent() zamyka połączenie do bazy danych.

    Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

      struct netent {
        char   *n_name;   /* oficjalna nazwa sieci */
        char   **n_aliases; /* lista aliasów */
        int    n_addrtype; /* rodzaj adresu sieci */
        uint32_t  n_net;   /* numer sieci */
      }

    Polami struktury netent są:

    n_name Oficjalna nazwa sieci.

    n_aliases
       Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tej sieci.

    n_addrtype
       Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.

    n_net Numer sieci w porządku bajtów hosta.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracają wskaźnik do statycznej
    struktury netent lub wskaźnik null, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

    /etc/networks
       plik bazy danych z sieciami

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość          │
    ├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │getnetent()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:netent   │
    │        │            │ race:netentbuf env locale │
    ├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │getnetbyname() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:netbyname │
    │        │            │ env locale        │
    ├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │getnetbyaddr() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:netbyaddr │
    │        │            │ locale          │
    ├───────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │setnetent(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:netent env │
    │endnetent()  │            │ locale          │
    └───────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, netent w race:netent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setnetent(3),
    getnetent(3) lub endnetent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może
    nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

    W glibc aż do wersji 2.2 argument net funkcji getnetbyaddr() był typu long.

ZOBACZ TAKŻE

    getnetent_r(3), getprotoent(3), getservent(3)
    RFC 1101

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.