Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wint_t getwchar(void);

OPIS

    Funkcja getwchar() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar(3). Odczytuje
    szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osiągnięty zostanie koniec strumienia lub gdy
    ferror(stdin) stanie się prawdziwe, to zwrócony zostanie WEOF. Po wystąpieniu błędu
    konwersji szerokiego znaku ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getwchar() zwraca następny szeroki znak ze standardowego wejścia lub WEOF.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │getwchar() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zachowanie getwchar() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

    Uzasadnione jest oczekiwanie, że getwchar() rzeczywiście przeczyta wielobajtowy ciąg ze
    standardowego wejścia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKŻE

    fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.