Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    index, rindex - lokalizuje znak w łańcuchu

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

OPIS

    Funkcja index() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

    Funkcja rindex() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

    Kończący znak null ("\0") jest brany także pod uwagę i traktowany jako część łańcuchów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje index() i rindex() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znak nie
    został znaleziony.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │index(), rindex() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    4.3BSD  oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001.POSIX.1-2008 usuwa opisy funkcji index() i
    rindex(), rekomendując używanie zamiast nich funkcji strchr(3) oraz strrchr(3).

ZOBACZ TAKŻE

    memchr(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3),
    strtok(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.