Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS

    Dział  3 podręcznika opisuje wszystkie funkcje biblioteczne z wyłączeniem funkcji
    bibliotecznych (opakowań wywołań systemowych) opisanych w dziale 2, implementujących
    wywołania systemowe.

    Wiele z funkcji opisanych w tym dziale jest częścią standardowej biblioteki C (libc).
    Niektóre są częścią innych bibliotek (np. biblioteki matematycznej libm lub biblioteki
    czasu rzeczywistego, librt) - wówczas strona podręcznika wskazuje opcje linkera potrzebne
    do zlinkowania z wymaganą biblioteką (np. -lm i -lrt, odpowiednio, do wspomnianych
    bibliotek).

    W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniować testowe makro funkcji aby pozyskać
    deklarację funkcji z pliku nagłówkowego opisanego w rozdziale SKŁADNIA strony podręcznika
    systemowego (gdy jest to wymagane, takie makra muszą być zdefiniowane przez dołączeniem
    jakichkolwiek plików nagłówkowych). W takich sytuacjach, wymagane makro jest opisane w
    odpowiednim podręczniku systemowym. Więcej informacji o testowych makrach funkcji można
    znaleźć w feature_test_macros(7).

ZGODNE Z

    Poszczególne zwroty i skróty używane do określenia wariantów Uniksa i standardów, do
    których wywołania w tym dziale się stosują. Patrz standards(7).

UWAGI

  Autorzy i prawa autorskie
    Nagłówek źródeł każdej strony podręcznika systemowego zawiera informacje o autorach i
    warunkach wykorzystania. Mogą się one różnić, w zależności od strony.

ZOBACZ TAKŻE

    intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7), feature_test_macros(7),
    libc(7), math_error(7), path_resolution(7), pthreads(7), signal(7), standards(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.