Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl - funkcje Bessela pierwszego rodzaju

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double j0(double x);
    double j1(double x);
    double jn(int n, double x);

    float j0f(float x);
    float j1f(float x);
    float jnf(int n, float x);

    long double j0l(long double x);
    long double j1l(long double x);
    long double jnl(int n, long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    j0(), j1(), jn():
      _XOPEN_SOURCE
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE
    j0f(), j0l(), j1f(), j1l(), jnf(), jnl():
      _XOPEN_SOURCE >= 600
        || (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

    Funkcje j0() i j1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju
    rzędów, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja jn() zwraca wartość w punkcie x funkcji Bessela
    pierwszego rodzaju rzędu n.

    Funkcje j0f(), jif() i jnf() są wersjami przyjmującymi i zwracającymi wartości float.
    j01(), j1l() i jnl() są wersjami funkcji przyjmującymi i zwracającymi wartości long
    double.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odpowiednie wartości funkcji Bessela
    pierwszego rodzaju dla argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x jest za duży lub wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia
    zakresu i zwracane jest 0.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Przekroczenie zakresu: nastąpiło przekroczenie w dół wartości wynikowej lub x jest za duży
       errno jest ustawiane na ERANGE.

    Funkcje nie rzucają wyjątków dla fetestexcept(3).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │j0(), j0f(), j0l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │j1(), j1f(), j1l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │jn(), jnf(), jnl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └───────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Funkcje  zwracające wartość typu double są zgodne z SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-200 i
    POSIX.1-2008. Pozostałe funkcje są funkcjami niestandardowymi istniejącymi także w
    systemach BSD.

BŁĘDY

    W wartościach zwracanych przez j0(), j1() i jn() dla argumentów x pomiędzy -8 a 8
    występują błędy rzędu do 2e-16 .

ZOBACZ TAKŻE

    y0(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                   J0(3)