Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    log1p, log1pf, log1pl - logarytm z 1 plus argument

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double log1p(double x);
    float log1pf(float x);
    long double log1pl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    log1p():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    log1pf(), log1pl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają wartość równoważną z

      log (1 + x)

    Wynik jest obliczany w sposób zapewniający dokładność, nawet gdy x wynosi prawie zero.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają logarytm naturalny argumentu (1 + x).

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest równe -1, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają -HUGE_VAL,
    -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

    Jeśli x jest mniejsze niż -1 (włączając w to ujemną nieskończoność), to występuje błąd
    dziedziny i zwracane jest NaN ("nie jest liczbą").

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest mniejsze niż -1
       Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Błąd bieguna: x jest równe -1
       Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

    Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │log1p(), log1pf(), log1pl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    exp(3), expm1(3), log(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  LOG1P(3)