Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    memccpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja memccpy() kopiuje nie więcej niż n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci
    dest, kończąc gdy znak c zostanie znaleziony.

    Jeśli obszary pamięci zachodzą na siebie, to wyniki są nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memccpy() zwraca wskaźnik do następnego po c znaku w dest, lub NULL, jeżeli c nie
    zostanie znaleziony w pierwszych n znakach src.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memccpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    bcopy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM)
    <bexx@poczta.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.