Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    memcmp - porównuje obszary pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja memcmp() porównuje pierwsze n bajtów (każdy interpretowany jako unsigned char)
    obszaru pamięci s1 z obszarem s2.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja memcmp() zwraca liczbę całkowitą mniejszą od zera, równą zeru lub większą od zera,
    jeżeli s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy lub większy niż pierwsze n bajtów s2.

    Jeśli wartość zwracana jest niezerowa, dodatni lub ujemny znak tej wartości jest określany
    na podstawie znaku różnicy pomiędzy pierwszą parę bajtów (interpretowanych jako unsigned
    char), które się różnią pomiędzy s1 i s2.

    Jeśli n jest zerem, zwracaną wartością jest zero.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memcmp() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    Nie należy używać memcmp() do porównywania  danych  krytycznych  ze  względu  na
    bezpieczeństwo, takich jak sekrety kryptograficzne, ponieważ wymagany czas procesora
    zależy od liczby równający się sobie bajtów. W zamian, wymagana jest funkcja wykonująca
    porównanie w stałych czasie. Niektóre systemy operacyjne udostępniają taką funkcję (np. w
    systemie NetBSD jest to consttime_memequal()), lecz nie określono jej w specyfikacji
    POSIX. Pod Linuksem może być konieczne samodzielne zaimplementowanie takiej funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

    bcmp(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), strncasecmp(3), strncmp(3), wmemcmp(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-08-08                 MEMCMP(3)