Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

SKŁADNIA

    #include <setjmp.h>

    int setjmp(jmp_buf env);
    int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    setjmp  i  longjmp()  są  przydatne w obsłudze błędów i przerwań napotykanych w
    niskopoziomowych procedurach programu. setjmp() zachowuje kontekst/środowisko stosu w env
    dla późniejszego użycia przez longjmp(). Kontekst stosu będzie unieważniony, gdy funkcja
    wołająca setjmp() się zakończy.

    sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy savesigs jest niezerowe, zestaw blokowanych
    sygnałów jest zachowywany w env i zostanie odtworzony przez późniejsze wykonanie
    siglongjmp() z tym samym env.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    setjmp() i sigsetjmp() zwracają 0 po bezpośrednim zakończeniu, a wartość niezerową po
    powrocie za pomocą funkcji longjmp() z wykorzystaniem zachowanego kontekstu .

ZGODNE Z

    POSIX, ISO 9899 (C99)

UWAGI

    POSIX nie określa, czy setjmp ma zachowywać kontekst sygnałowy. (W SYSV nie zachowuje. W
    BSD4.3 zachowuje, ale istnieje funkcja _setjmp, która nie zachowuje.)  Jeśli istnieje
    potrzeba zachowania maski sygnałów, to należy użyć sigsetjmp.

    setjmp() i fBsigsetjmp powodują, że programy trudne do zrozumienia i pielęgnowania.
    Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE

    longjmp(3), siglongjmp(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 setjmp

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                      1997-03-02                 SETJMP(3)