Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sqrt, sqrtf, sqrtl - funkcja pierwiastka kwadratowego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double sqrt(double x);
    float sqrtf(float x);
    long double sqrtl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    sqrtf(), sqrtl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają nieujemny pierwiastek kwadratowy z x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają pierwiastek kwadratowy z x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest mniejsze niż -0, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest mniejsze niż -0
       errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek  niepoprawnej  operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │sqrt(), sqrtf(), sqrtl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    cbrt(3), csqrt(3), hypot(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  SQRT(3)