Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strsignal(int sig);

    extern const char * const sys_siglist[];

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    strsignal():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w argumencie sig.
    Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania funkcji strsignal().

    Tablica sys_siglist przechowuje łańcuchy opisujące sygnały poindeksowane według numerów
    sygnałów. Jeżeli jest to możliwe, należy raczej korzystać z funkcji strsignal() niż z
    bezpośredniego dostępu do tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy
    numer sygnału jest błędny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie) dla błędnego numeru
    sygnału może zostać zwrócony wskaźnik NULL zamiast komunikatu.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość             │
    ├────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │strsignal() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:strsignal locale │
    └────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2008. Występuje w Solarisie i systemach BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    psignal(3), strerror(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.