Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    strstr, strcasestr - szukanie podciągu

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

    #define _GNU_SOURCE     /* Patrz feature_test_macros(7) */

    #include <string.h>

    char *strcasestr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS

    Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack.
    Kończące znaki null '\0') nie są porównywane.

    Funkcja strcasestr() działa jak strstr(), ale ignoruje rozmiar znaków obu argumentów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku znalezionego podłańcucha lub wartość NULL,
    jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość    │
    ├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │strstr()   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe    │
    ├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │strcasestr() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale │
    └─────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

ZGODNE Z

    strstr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

    Funkcja strcasestr() jest rozszerzeniem niestandardowym.

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), memchr(3),  memmem(3),  rindex(3),  strcasecmp(3),  strchr(3),  string(3),
    strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strtok(3), wcsstr(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.