Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    toascii - przekształca znak na ASCII

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int toascii(int c);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    toascii(): _XOPEN_SOURCE
      || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

    toascii() przekształca, przez wyzerowanie najbardziej znaczących bitów, c na 7-bitową
    wartość typu unsigned char, która należy do zestawu znaków ASCII.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość przekształconego znaku.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │toascii() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    SVr4, BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 oznacza toascii() jako przestarzałą, zauważając, że
    nie może być używana w sposób przenośny w aplikacji obsługującej ustawienia regionalne.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Wiele osób będzie niezadowolonych, jeśli użyje się tej funkcji. Przekształca ona litery
    akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKŻE

    isascii(3), tolower(3), toupper(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.