Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA

    #include <ctype.h>

    int toupper(int c);
    int tolower(int c);

    int toupper_l(int c, locale_t locale);
    int tolower_l(int c, locale_t locale);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    toupper_l(), tolower_l():
      Od glibc 2.10:
         _XOPEN_SOURCE >= 700
      Przed glibc 2.10:
         _GNU_SOURCE

OPIS

    Te funkcje przekształcają małe litery na wielkie i na odwrót.

    Jeśli c jest małą literą toupper() zwraca jej odpowiednik będący wielką literą, jeśli
    tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie
    zwraca c. Funkcja toupper_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych
    ustawionych w locale.

    Jeśli c jest wielką literą tolower() zwraca jej odpowiednik będący małą literą, jeśli
    tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie
    zwraca c. Funkcja tolower_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych
    ustawionych w locale.

    Jeśli c nie ani jest wartością unsigned char ani nie ma wartości EOF, zachowanie tych
    funkcji jest nieokreślone.

    Zachowanie toupper_l() i tolower_l() jest niezdefiniowane, jeśli locale jest specjalnych
    obiektem  locale LC_GLOBAL_LOCALE (więcej informacji w duplocale(3)) lub nie jest
    prawidłowym locale.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana jest wartość przekształconej litery lub c, gdy przekształcenie nie jest możliwe.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │toupper(), tolower(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │toupper_l(), tolower_l() │            │     │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    toupper(), tolower(): C89, C99, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    toupper_l(), tolower_l(): POSIX.1-2008.

UWAGI

    Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery, zależy od ustawień regionalnych. Na przykład
    domyślne ustawienia regionalne "C" nie znają umlautów, więc nie jest wykonywane ich
    przekształcenie.

    W  niektórych  nieangielskich  ustawieniach regionalnych występują małe litery bez
    odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z przykładów.

ZOBACZ TAKŻE

    isalpha(3), newlocale(3), setlocale(3), uselocale(3), towlower(3), towupper(3), locale(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.