Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcscpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja wcscpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3). Kopiuje ona
    łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy
    wskazywanej przez dest.

    Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

    Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich
    znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    wcscpy() zwraca dest.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcscpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.