Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości, ignorując
    wielkość liter

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int wcsncasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2, size_t n);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    wcsncasecmp():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja wcsncasecmp() jest szerokoznakowym  odpowiednikiem  funkcji  strncasecmp(3).
    Porównuje łańcuch szerokich znaków wskazywany przez s1 z łańcuchem szerokich znaków
    wskazywanym przez s2, biorąc przy tym pod uwagę co najwyżej n szerokich znaków z każdego
    łańcucha i ignorując różnice w wielkości znaków (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcsncasecmp() zwraca zero, jeśli po przycięciu do n znaków szerokoznakowe łańcuchy
    s1 i s2 są jednakowe poza różnicami w rozmiarach liter. Zwraca też wartość dodatnią, gdy
    przycięty s1 jest większy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter). Wartość
    ujemna jest zwracana, gdy przycięty s1 jest mniejszy od przyciętego s2 (z ignorowaniem
    rozmiarów liter).

WERSJE

    wcsncasecmp() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość    │
    ├──────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │wcsncasecmp() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale │
    └──────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych
    systemów.

UWAGI

    Zachowanie wcsncasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

ZOBACZ TAKŻE

    strncasecmp(3), wcsncmp(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.