Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    lrs2lrf - lrs2lrf

     lrs2lrf [možnosti] súbor.lrs

    Spracuje LRS súbor do súboru LRF.

    Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

MOŽNOSTI

    --help, -h
       zobraziť túto nápovedu a skončiť

    --lrs Previesť LRS na LRS, užitočné pri hľadaní chýb v programe.

    --output, -o
       Cesta k výstupnému súboru

    --verbose
       Zvýšiť množstvo vypisovaných informácií

    --version
       zobraziť verziu programu a skončiť

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal